Ana SayfaAçıklamalarGöç İdaresi tarafından yayınlanan yol iznine dair resmi açıklama

Göç İdaresi tarafından yayınlanan yol iznine dair resmi açıklama

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde gerçekleşen ve Hatay, Malatya, Adıyaman, Adana,
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır illerimizi de etkileyen deprem nedeniyle söz konusu
illerde uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında kayıtlı bulunan yabancılardan farklı illere gitmek
isteyenler için yapılacak iş ve işlemler ilgi (a) yazı ile belirtilmişti. Ancak, görülen lüzum üzerine ilgi (a)
yazıda değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.
Bu kapsamda;

 1. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya illerinde ikamet eden yabancıların ortaya
  çıkan barınma ihtiyacından dolayı bahsi geçen 5 il dışında kalan tüm illere yol izni belgesi olmaksızın
  seyahatlerine izin verilmesi ve gittikleri ilde bulunan il göç idaresi müdürlüklerinde kendilerine 60 gün
  süreyle yol izin belgesi düzenlenmesi,
 2. Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis ve Diyarbakır illerinde ise yabancıların deprem kaynaklı barınma
  ihtiyacından dolayı seyahatlerinde izin belgesi başvurunda bulunması gerekmekte olup yol izin belgesi
  başvurularının barınma imkânlarının olup olmadığı (ikamet ettiği binaların hasar durumu gözetilerek) ve
  mağduriyet durumu (afet kaynaklı tedavi ihtiyacı vb.) dikkate alınarak kayda kapalı illerde dâhil olmak
  üzere birinci maddede yer alan 5 il hariç tüm iller için değerlendirilmesi ve deprem dışı nedenlerle
  olan taleplerinde ise rutin işleyişin devam etmesi,
 3. Depremden etkilenen tüm illerde kanaat önderleriyle görüşme, otogar ve tren garı gibi toplu ulaşım
  alanlarında kurulacak bilgilendirme masaları gibi muhtelif yöntemlerle başka illere gidecek olan kişiler
  birinci ve ikinci maddede yer alan uygulamalar kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın gittikleri
  illerde verilen izin belgesinin belirlenen süre kadar geçerli olacağı ve yabancılara ikamet il değişikliği
  hakkı sağlamayacağı hususlarında gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 4. Depremden etkilenen iller dışında kalan illerin ise yine aynı bilgilendirme yöntemleriyle;
  a. Birinci maddede yer alan illerden gelen yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurarak yol
  izin belgesi almaları gerektiği,
  b. Verilen yol izin belgesinin kendilerine daimi ikamet değişikliği ile geldikleri ilde süresiz kalmalarına
  olanak tanımadığı,
  c. Verilen yol izin belgesinin bitimini müteakip Başkanlık tarafından yeni bir düzenlenme yapılmadığı
  takdirde kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği hususlarında bilgilendirmelerin yapılması,
 5. Yol izin belgesi almak için gelen yabancıların İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvurularında yabancıların
  ve yakınlarının iletişim ve adres bilgilerinin alınması, yabancının adres bilgileri üzerinden ikamet
  adreslerine ilişkin hasar durumlarının sorgulanması,
 6. Deprem bölgesi dışında yer alan iller arasındaki seyahatlerde rutin sürecin devam etmesi,
 7. Deprem öncesinde Geçici Barınma Merkezlerinde barınan yabancılar hakkında yol izin belgesine ilişkin
  rutin işleyişin devam ettirilmesi,
 8. İlerleyen süreçte afetle ilgili olarak yabancılara ilişkin alınacak yeni tedbirlere dair İl Göç İdaresi
  Müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı,
  Hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
RELATED ARTICLES

Son Eklenenler